Afrikaans phrasebook

English AfrikaansPronounciation
hello Hullo huh low
goodbye totsiens tort seens
thank you dankie dun key
please asseblief ah suh bleef
yes/no ja/nee yah/nee-uh
my name is my naam is may nahm is
where is waar is vaar is
do you speak english praat jy engels praht yay eng uhls
I don�t understand ek verstaan nie ek ver stahn nee
I need a doctor ek makeer 'n dokter ek muk ear uh dork tor